Medlemmar

Medlemmar

 

Linköpings Universitet
Henrik Danielsson, Bitr. professor
Erik Marsja, Post-doc 
Rickard Karlsson
Anders Eklund, Docent
Jonathan Crusoe, Doktorand


Karolinska Institutet
Martin Asperholm, Doktorand
Robin Fondberg, Doktorand
Malin Sandström, PhD
Gustav Nilssone,PhD


Lunds Universitet

Åse Innes-Ker, Docent

Margareta Hellström, Docent


Uppsala Universitet

Börje Dahrén, Bibliotekarie


Privat sektor

Abeni Wickhan, PhD

Linnéuniversitetet
Rickard Carlsson, Docent

Thomas Nordström, PhD
Tom Runesson, Msc
André Kalmendal, Msc

Anna Bratt, Biträdande Lektor


Göteborgs Universitet

Peter Dahlgren, Doktorand

Sebastian Lundmark, Forskare

Simon Alderborn, Lärare


Umeås Universitet
Andreas Stenling, PhD


IGDORE
Rebecca Willén, PhD


Södertörns Högskola

Jonas Gilbert, Bibliotekschef

Internationella Communitys

Nedan följer en lista med internationella Open Science Communities 


Open Science Community Amsterdam

Open Science Community Eindhoven

Open Science Community Groningen

Open Science Community Leiden

Open Science Community Maastricht

Open Science Community Nijmegen

Open Science Community Rotterdam

Open Science Community Tilburg

Open Science Community Utrecht


En mer fullständig lista av gräsrotsrörelser hittar du här!

CC BY 4.0